فرم ثبت نظرسنجي
  چه خدمتي از سازمان دريافت كرده ايد؟
select
*
  تاريخ دريافت خدمت* 
  نام و نام خانوادگي
  رشته تحصيلي   مقطع تحصيلات
select
 شغل* محل خدمت *
 ميزان رضايت شما از نحوه ارائه خدمت *
 نقطه نظرات
 در راستاي ارتقا كيفيت ارائه خدمات سازمان، نستدعي است در صورت تمايل نيازمندي هاي خود را به تفكيك هر خدمت اعلام نماييد.
نيازمنديخدمتویرایشحذف
جدید 
رکوردی برای نمایش وجود ندارد. 
     
Powered by Tetis BPMS